بررسی اجمالی، عهد سوم

عهد سوم شامل تمام نوشته ها و نمادهای منتشر شده مارتینوس است که در کنار هم یک دفاع جهانی برای همه چیز و هر کس تشکیل می دهند.

 

LBallLivets Bog   (کتاب زندگی)

هرکسی در منظره غول‌پیکری که در طبیعت یا جهان آشکار می‌شود، نقش‌های اجتناب‌ناپذیری دارد. از آنجایی که جهان در اینجا به عنوان زنده توصیف شده است، می توان آن را به یک کتاب - کتاب زندگی - مقایسه کرد. همه در این می خوانند - بدون استثنا. کتاب زندگی می خواهد به ما کمک کند تا "گفتار مستقیم زندگی" را درک کنیم و در اینجا کشف کنیم که ما کی هستیم، از کجا آمده ایم و به کجا می رویم.

 

 

کتاب زندگی، قسمت اول تا هفتم

جهان‌نمای ابدی، قسمت 1- 2 و قسمت4* - 3*

جهان‌نمای ابدی قسمت 5*جهان‌نمای ابدی قسمت*6

تمام نمادهای کیهانی در این شش قسمت بالا جمع شده اند.

منطق

دوره بزرگ

عهد سوم - مسیحیت روشنفکرانه * (نسخه دانمارکی)

خاکسپاری

کتاب های اضافی:

در اینجا، خواننده بینش جالبی در مورد دیدگاه آغازگر در مورد سؤالات بزرگ زندگی به دست می آورد. تعدادی مقاله در مجلهدر حوالی تولد مأموریت من - انجیل کریسمس - فرهنگ هدیه - چراغ های کریسمس - عید پاک - حقیقت چیست؟ - پیلاطس، مسیح و باراباس - راه، حقیقت و زندگی - قضاوت نکن! - چرا باید همسایه خود را ببخشد؟ - افکار در مورد عید پاک - در قربانگاه عشق - دو نوع عشق - نگاهی اجمالی به رستگاری جهانی - باغ جتسیمانی - قیامت ثانویه و اولیه - جلال پنطیکاست بر زندگی - برگی از کتاب مصور خدا - اصل تناسخ - خود و ابدیت - جاودانگی - جاودانگی موجودات زنده - از خلاء جهان - خیابان های زمستانی کیهان - آگاهی کیهانی - نگاه های کیهانی - معبد روانی - تولد بزرگ - حاکمیت ذهنی - راه افتتاح - راز دعا - مراقبه - فرمان پنجم - خارج از تاریکی - "تصویر وحش" و "تصویر خدا" - بدوی و خرافه - ایجاد آگاهی - وضعیت جهان و "تصویر خدا" - خدا انسان را می آفریند - آگاهی شیطان و آگاهی مسیح - روشنفکری پایین و روشنفکری بالا - عبادت بدوی و فکری - طولانی ترین بت - بین دو دوره جهانی - سرنوشت بشر - بازی سرنوشت - زندگی سرنوشت زمینی - دین جهانی و سیاست جهانی - ایجاد صلح جهانی - فرهنگ سازی - جاده بهشت ​​- انسان با خدا یکی است - ضرورت علم معنوی - فراتر از ترس از مرگ - غذای ایده آل - خستگی غیر طبیعی - زندانهای روانی - مسیر زندگی - انسانیت و جهان بینی - درباره تحلیل های کیهانی من

 

دوره بزرگ : جهان بینی ابدی

مقالات 1945-1972

* بر اساس نسخه خطی به جا مانده از مارتینوس.