نام عهد سوم

مارتینوس با انتشار آثار کامل خود با عنوان رایج «عهد سوم» اندکی قبل از اینکه از دنیا برود، دوران خود را در اینجا به پایان رساند. همانطور که در ادامه خواهیم دید، عنوان یک انگیزه ناگهانی نبود. مارتینوس باید آثار خود را قبل از اینکه بتواند آنها را در چارچوب نهایی خود به جهان ارائه دهد، خلق می کرد.
انتخاب عنوان توسط نویسنده گسترش مستقیم رویدادهای عید پاک 1921 است، جایی که مارتینوس تجربه کرد که یک شخصیت مسیحی زنده وارد او شده و با او یکی شد. این آغاز کیهانی مارتینوس نیز نامیده شده است. پس از این واقعه، او دریافت که در درون خود پاسخی مستقیم به هر سؤالی دارد و در نتیجه شناخت والای هویت خود و همه موجودات (جهان) به عنوان روح و جسم خدا دارد. این جریان پیوسته از دانش منبع عهد سوم است.
در سال

1933، مارتینوس می نویسد: "من مشاور موعود را دریافت کردم: "روح القدس". همه چیز را "به من می آموزد" و همه چیز را "به من یادآوری" می کند. و برای هر یک از خوانندگان من این نشانه ای خواهد بود که آنچه من می گویم. حقیقت مطلق است...» کاسموس شماره 5/1933

1947 مارتینوس این را در کتاب زندگی 5 بخش 1849 می نویسد: "آیا این دقیقاً خواسته ای نیست که اکنون علم معنوی را به وجود می آورد و بنابراین باید به عهد سوم و آخر تبدیل شود؟"
در 1951-1952، مارتینوس در 29 اکتبر

1951 سخنرانی کرد با عنوان "پیامبران و جزمات نمی توانند جهان را نجات دهند". این سخنرانی دارای عنوان فرعی است: مسیح و علم جدید (علم معنوی)، "تسلی دهنده، روح القدس". "عهد سوم".

 

Speech in Martinus center - Klint/Denmark

 

 

 

 

 

 

 

 

1955 مارتینوس در یک سخنرانی سه دوره و عهد مسیحیت را شرح می دهد: "عصر جهانی مسیحیت از سه مرحله اصلی تشکیل شده است که مرحله اول از عهد عتیق و یهودیت و مرحله دوم عهد جدید و مسیحیت تشکیل شده است. جایی که دولت مادی باید توسعه می یافت. مرحله سوم، عهد سوم یا علم معنوی است که پایه و اساس رشد بیشتر انسان را تشکیل می دهد و تضمین می کند که در این دوران انسان ها با خدا یکی می شوند. فرهنگ جهانی جدید از قبل در فرهنگ های قبلی ساخته شده است."..."علم معنوی اگر در همه نقاط موعظه عیسی را در کوه تایید نکند، علم معنوی نیست."..."این مسیحیت واقعی است، حقیقت واقعی روش الهی بودن، عشق واقعی به همسایه.»
منبع: "عصر جهانی مسیحیت" در اینجا از Kosmos شماره 11/1991 بازتولید شده است.


1960 کتاب زندگی در 25 نوامبر تکمیل شد.


1969 در 13 مه، مارتینوس در یونشوپینگ یک سخنرانی با عنوان "عهد سوم" ارائه کرد. نقل قول از اینجا: ".. این علم جدید است، همان چیزی است که مسیح به عنوان سخنگوی روح القدس اعلام کرده است."

1969 در 2 اکتبر، مارتینوس در مؤسسه مارتینوس با همان عنوان "عهد سوم" سخنرانی می کند. قسمتی از متن: ".. عهد سوم است که اکنون آغاز می شود..."... "عهد سوم ادامه مسیح است..."... "این باید ماموریت مسیح را انجام دهد..."


1971 مارتینوس: "زمان برای افشاگری بزرگ در مورد آن فرا نرسیده است، تنها زمانی فرا می رسد که من دیگر اینجا نباشم. زیرا قرار نیست این کیش شخصیت باشد. این چیزی نیست... در مورد آن شخص هستند و نه».
منبع: این نقل قول به کلمه از سخنرانی مارتینوس در 24 مارس 1971 رونویسی شده است. این سخنرانی بعداً به عنوان مقاله ای با نام "عصر شهود" منتشر شد (ویرایش شد).

1971 مارتینوس: "اکنون زمان آن فرا رسیده است که ما باید آنچه را که در اسکاندیناوی در حال وقوع است و این عهد سوم است تشخیص دهیم و باید آشکار کنیم. این چیزی است که مسیح نتوانست به شاگردان خود بگوید، اما همانطور که او گفت که روح حقیقت، «وکیل روح القدس» را پدر باید بفرستد و همه چیزهایی را که در آن زمان نمیفهمیدند به مردم بیاموزد. باید بگویم که وقتی اکنون به عنوان مسیح می ایستم و آن را می گویم، به این دلیل است که من برای ایجاد این جهان بینی آغاز شده ام، جایی که همه چیز بالا می رود و عشق پایه و اساس همه هستی است و حتی یک حمله به کسی وجود ندارد، اما آنجا تنها یک دفاع بزرگ برای همه چیزهایی است که برای همه مردم می گذرد، برای هر کاری که انجام می دهند، و نشان می دهد که هیچ تباهی وجود ندارد، و علاوه بر آن جهنمی وجود ندارد، آگاهی اهریمنی که بشریت باید از آن عبور کند، زیرا بخشی از خداوند است. من این را دریافت کردم، این آغاز توسط شخصیت مسیح که وارد من شد و ایستاد، سپس جهان را مانند کره زمین دیدم و دانستم که پرتوهای او از من باید فراتر از کره زمین برود و روز بعد من یک تجربه ای که مغزم را کاملا باز کرد و از آن لحظه به بعد توانستم با تمام این سوالات کیهانی کنار بیایم. اما برای من اخلاقی است که نباید این سوالات را به موضوعات خصوصی بپردازم."
منبع: این نقل قول کلمه به کلمه از سخنرانی مارتینوس در اتاق انجمن مهندسین در 81 سالگی او در 11 اوت نقل شده است.

1975 مارتینوس: «عهد سوم همه کتاب‌ها و تمام تحلیل‌هایی است که نوشته‌ام، و همه دستورالعمل‌ها و اقدامات کمکی که انجام داده‌ام. این عهد سوم است.»
منبع: سخنرانی خوشامدگویی مارتینوس در کلینت در 29 ژوئن. در اینجا از Kosmos شماره 7/2004 بازتولید شده است

1975 مارتینوس در گفتگو با دوستان خود در 5 آگوست می گوید: "اما عهد سوم، بله، چیزی به نام این عهدنامه وجود ندارد" ... کاملاً توضیح داده شده است که کاری که من انجام می دهم این است. ادامه عهد جدید.»

1975 مارتینوس در گفتگو با دوستانش در 16 دسامبر تکرار می کند: «این کتاب مقدس است که کامل شده است. روح القدسی که مسیح اعلام کرده است.»

 

Withcover

مارتینوس با کتاب زندگی - طراحی جدید

1978 در 13 اوت، مارتینوس جلد نهایی Det Tredie Testamente را در گردهمایی در Inge Sørensen ارائه کرد. عنوان "عهد سوم" و دو تصویر نمادین واضح و بزرگ را مشاهده می کنید: "نور" و "تاریکی".

شرکت کنندگان Tage Buch، Mischa Lim، Ray Hopkins، Martinus، Catherine Wooten، Sysse Buch و Inge Sørensen هستند.

 

 

 

1978 مارتینوس از گرته برینکهارت می خواهد که تمام کتاب های عهد سوم را جمع آوری کند و در مقابل جارل بورگن بگذارد. مارتینوس به طور خاص درخواست کرد که کتاب زندگی، منطق، دفن، Det Evige Verdensbilde I+II+III، و همه کتاب‌های کوچک باید به ناشر آینده اثر کامل ارائه شود.

1979 مارتینوس: "آنچه که کتاب زندگی یا عهد سوم با آن ارتباط دارد، بازگشت مسیح نامیده می شود." مثل همیشه، مارتینوس به سخنان خود مسیح در مورد این رویداد (تاریکی، آشفتگی و پیامبران دروغین) اشاره می کند و اینکه این مسیح به عنوان شخصی نبود که قرار بود دوباره بیاید. همچنین با کلمات ابتدای عهد عتیق پیوند خورده است: آفرینش انسان به صورت خدا: «اگر کسی قادر مطلق و دوستدار نباشد، در صورت خدا نیست». فقط عشق به همسایه آگاهی کیهانی و در نتیجه آمیختگی با سایر موجودات مسیح را باز می کند. به همین دلیل است که مسیح می تواند بگوید "تمام قدرت به من داده شده است". عشق بالاترین یوگا است.

منبع: معاهده 24 ژوئن.

1979، مارتینوس در یک سخنرانی برای 500 شنونده به مناسبت تولد 89 سالگی خود در هتل شرایتون، دوباره به سخنان مسیح در مورد سخنگوی آینده اشاره می کند: "این زمان فرا رسیده است و اکنون من این اختیار را دارم که بگویم عهد سوم "سخنگوی روح‌القدس…” تعداد زیادی مسیحی پنهان شده‌اند. ما آنها را مسیحی نمی‌دانیم.»

منبع: معاهده 11 اوت تحت عنوان "بازگشت مسیح - آمدن سخنگو" در Kosmos شماره 8/1994 بازتولید شده است.

مارتینوس در این سخنرانی، سخنرانی «اصل دینی» تأکید می کند: «از طریق مسیحیت است که تمام جهان نجات و برکت خواهد یافت».

1980 در 90 سالگی او در سال بعد، 1200 شنونده ثبت نام می کنند و بنابراین باید در مرکز فالکونر برگزار شود، جایی که مارتینوس آخرین سخنرانی خود را در 9 اوت ایراد می کند و دوباره اعلام می کند: "من انگیزه ای دریافت کردم که کار من باید نامیده شود. عهد سوم"..."مسیحیت قدیم، آنقدرها هم ساده لوحانه و نه چندان احمقانه نیست"... "بازگشت مسیح عصر جهانی جدیدی است که او آمد و تقریباً 2000 سال پیش هنگامی که بر روی زمین موعظه کرد، آن را افتتاح کرد.". "مسیح اصول اصلی این فرهنگ جدید جهانی را ارائه داد..." وظیفه مسیح این بود که الگوی خدا از انسان به شکل خودش باشد. باید الگویی وجود داشته باشد تا مردم بتوانند ببینند که چگونه باید باشند."..."برای اینکه شبیه مسیح شود باید رشد کرد."..."به همین دلیل است که مسیحیت برای مردم راز بزرگی است، اما اکنون این راز است. حل شده در عهد سوم، جایی که می توانید آن را بخوانید و مطالعه کنید."..."آنچه من می گویم همان چیزی است که سخنگوی روح القدس می گوید."..." مردم به زودی وقتی کتاب زندگی به آن دسترسی خواهند داشت. برای اولین بار توسط یک ناشر عمومی تحت عنوان عهد سوم منتشر می شود.

منبع: سخنرانی در 9 اوت. این سخنرانی تحت عنوان "اصل مسیح" در Kosmos 8/1991 تکثیر شده است.

1980 در نوامبر/دسامبر، توافق نهایی در مورد انتشار کتاب زندگی تحت عنوان Det Tredie Testamente با Borgens Forlag منعقد شد.

1981 مرگ مارتینوس در 8 مارس آغاز انتشار کل اثر او با نام خاص او بود. دوره استتار که با نام «کیهان‌شناسی مارتین» مشخص می‌شود، به پایان رسیده و در نوامبر همان سال، انتشار آثار جمع‌آوری شده مارتینو با عنوان Det Tredie Testamente با دو نماد «روشنایی» و «تاریکی» روی جلد در انتشارات بورگنس آغاز می‌شود.