بازگشت مسیح

مارتینوس توضیح داد :

«از آنجایی که بسیاری از پیامبران دروغین متعاقبا ظهور خواهند کرد، که برخی از آنها حتی تظاهر به عیسی مسیح خواهند کرد، این سوال مطرح شده است که چگونه آنها را بشناسیم و موضوعیت پیدا کند. بنابراین من ناگزیر شدم در اینجا به اظهارات خود مسیح در مورد رویدادی که به آن "بازگشت مسیح" گفته می شود اشاره کنم. خود مسیح به طور جدی نسبت به این پیامبران دروغین و مسیحیان دروغین هشدار داده است، همانطور که به وضوح برای کسانی که گوش هایی برای شنیدن و چشمانی برای دیدن دارند توضیح داده است که این به اصطلاح «بازگشت» چگونه خواهد بود.

بنابراین به اناجیل متی، مرقس و یوحنا اشاره می کنم، جایی که او می گوید: «این را قبلاً به شما گفته ام. پس اگر به شما گفتند: كه او در بیابان است، به آنجا نروید و اگر بگویند که او درون خانه است، باور نکنید. زیرا همانطور که آتش هدر هنگامی که از مشرق بیرون می‌آید، تا غرب را روشن می‌سازد، آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. - و آنگاه علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و همهٔ ملل عالم سوگواری خواهند كرد و پسر انسان را خواهند دید كه با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید.(متی 24:25-27،30).

مسیح در ادامه هشدار می دهد و می گوید: «مراقب باشید کسی شما را گمراه نکند. بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: "من هستم" و بسیاری را گمراه خواهند کرد. - و اگر کسی به شما گفت: "ببین، مسیح اینجاست" یا "ببین، او آنجاست"، باور نکن. زیرا مردانی برمی‌خیزند که به دروغ ادعای مسیحیت می‌کنند، و همچنین پیامبران دروغین، و نشانه‌ها و شگفتی‌هایی انجام خواهند داد تا در صورت امکان، برگزیدگان را گمراه کنند.» (مرقس 13:5-6، 21-22).


اما مسیح بیشتر از بازگشت خود صحبت می کند که به معنای تکمیل مأموریت او است. او آن را این گونه بیان می کند: «اما یاور، روح القدس، که پدر او را به نام من خواهد فرستاد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و آنچه را که به شما گفتم به شما یادآوری خواهد کرد». (یوحنا 14:26). «چیزهای بسیاری هست كه باید به شما بگویم ولی شما فعلاً طاقت شنیدن آنها را ندارید. ولی وقتی او كه روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد كرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلكه فقط دربارهٔ آنچه بشنود سخن می‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌سازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را كه از من دریافت كرده به شما اعلام خواهد نمود.

ما در اینجا بازنمایی هایی از کتاب مقدس از اظهارات خود مسیح در مورد به اصطلاح "بازگشت" او داریم. حال واقعیت واقعی پشت این وعده های الهی که نجات دهنده جهان درباره این «بازگشت» داده است چیست؟ - از آنجا که در این بازگشت او نه می تواند اینجا باشد و نه آنجا، بازگشت او قطعاً نمی تواند مانند یک مسیح در قالب یک انسان فیزیکی معمولی باشد. در این صورت، تشخیص او باید آسان باشد. او هشدار می دهد که کسانی که می آیند و می گویند که مسیح هستند یا او اینجا یا آنجاست، باور نکنند. بنابراین بازگشت او به درجه خاصی از ماهیت فیزیکی نخواهد بود. در هر صورت ظاهر او ناشناس خواهد بود.

پس این شخص فیزیکی او نیست که باید در بازگشت او اصلی ترین چیز باشد. بنابراین پنهان است.

پس چه چیزی بازگشت او را آشکار خواهد کرد؟ -بله خودش چی میگه؟ آیا نمی‌گوید که این مانند آتش هدر است که از مشرق بیرون می‌آید و حتی تا غرب دیده می‌شود؟ چه چیزی در بازگشت او می تواند این ظرفیت را داشته باشد؟ - این تنها و تنها پیام نجات دهنده جهان او برای بشریت در سراسر زمین است که از شرق تا غرب قابل مشاهده است. و در اینجا ادامه می دهد: «و آنگاه علامت پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و آنگاه تمامی ملل عالم سوگواری خواهند کرد. و «پسر انسان را خواهید دید که بر ابرهای آسمان می آید» با قدرت و جلال عظیم». نشانه پسر انسان که در آسمان ظاهر خواهد شد چیست؟ - آسمان ​​در اینجا به معنای بالاترین حوزه آگاهی یا اندیشه زندگی است، یعنی حوزه عشق بی نهایت. بنابراین عشق بی پایان نشانه پسر انسان است. هنگامی که این امر ظاهر شود، تمامی ملل عالم سوگواری خواهند کرد. آیا این دقیقاً همان چیزی نیست که ما می بینیم؟ - آیا دنیا در بدبختی دائمی نیست؟ - آیا در این قرن دو جنگ بزرگ جهانی را تجربه نکرده ایم؟ - و آیا هنوز جنگ و جنگ سرد وجود ندارد، آیا قتل و کشتار در سراسر جهان، اردوگاه های کار اجباری و اتاق های شکنجه وجود ندارد، جایی که مردم در زیر وحشتناک ترین شکنجه ها تا سر حد مرگ شکنجه می شوند؟ - آیا می توان دلایل بزرگتری برای نوحه خوانی داشت؟ - در این زاری پسر انسان با قدرت و جلال عظیم در ابرهای آسمان ظاهر خواهد شد. پس پسر انسان به معنای پیام الهی اوست. بنابراین، این خود را در سپهر آگاهی الهی عشق بیکران با قدرت و جلال عظیم نشان خواهد داد. چه جلالی است که پیام مسیح، که تجدید فکری پیام غیر عقلانی او در حدود دو هزار سال پیش است، آشکار خواهد کرد؟ - این جلال علم کیهانی است که به عنوان حقایق آشکار می کند: وجود خدا، جاودانگی موجودات زنده، تناسخ یا تولد دوباره، وجود تاریکی به عنوان شرط زندگی برای تجربه نور، و ظهور آینده همه موجودات به عنوان انسان به مثابه تصویر خدا، آگاهی اولیه خدا و آگاهی ثانویه خدا، مارپیچ های کیهانی حیات، عالم صغیر، عالم میان و عالم کلان به عنوان موجودات زنده، عشق بیکران به عنوان کلید اصلی جهان، هویت موجودات با خدا، زمان، مکان. و ابدیت، هیچ کس نمی تواند اشتباه کند - همه چیز بسیار خوب است. این اطلاعات اصلی در «بازگشت» مسیح است، که بنابراین همان ادامه، تجدید و تکمیل مسیحیت است. آیا بشریت می تواند برای شکوهی بزرگتر از این روح خدا در قالب آگاهی، در اندیشه، دانش و رفتار آماده شود؟


اما مسیح بیشتر از این بازگشت خود صحبت می کند، یعنی تکمیل مأموریت خود از طریق مکاشفه روح القدس خدا به عنوان علم کل وجود الوهیت، قابل درک تا هوش و احساس توسعه یافته. - تسلی دهنده، روح القدس، که پدر به نام عیسی یا مسیح برای مردم می فرستد، چه کسی است که هر چه او گفته است به مردم بیاموزد؟ آیا این افکار و آگاهی از بالاترین واقعیت های زندگی در مورد وجود خدا و وجود مردم و برنامه خدا برای عشق به همه موجودات زنده نیست؟ - چه چیز دیگری می تواند مشابه روح القدس یا آگاهی خدا باشد؟

این که مردم در زمان تجسم فیزیکی مسیح بر روی زمین آنقدر توسعه نیافته بودند که بتوانند تمام مأموریت او را درک کنند و بنابراین او باید اتمام را برای زمان بعدی پیشگویی کند، وقتی به شاگردان اطلاع می دهد که هنوز چیزهای زیادی برای گفتن به آنها دارد تأیید می کند. اما نمی توانند آن را درک کنند; بنابراین او باید انتظار داشته باشد که ماموریت خود را در زمانی بعد، زمانی که انسان ها توسعه یافته تر شده اند، به پایان برساند. او دوباره از روح القدس یا روح حقیقت، یعنی علم حقیقت یاد می کند که می آید و بشر را به تمام حقیقت راهنمایی می کند. چیزهای آینده را به بشریت اعلام خواهد کرد. مسیح را تجلیل خواهد کرد، زیرا از او خواهد گرفت و آن را به بشریت اعلام خواهد کرد.

مأموریت مسیح این بار نباید بر اساس شخصیت فیزیکی مسیحی با اقتدار و معجزه باشد. این بار شخص ناشناس است. فقط آگاهی مسیح در قالب علم کیهانی به امر اولیه در تجدید و تکمیل مأموریت مسیح تبدیل می شود که به عنوان بازگشت مسیح بشارت داده می شود یا درک می شود. این روح حقیقت یا علم عشق بیکران، سومین عهد زندگی است که پایه و اساس زندگی عصر جهانی جدید می شود که اکنون آغاز می شود.

من در اینجا به شکلی مختصر اظهارات خود مسیح را در مورد به اصطلاح "بازگشت" خود و هشدار جدی او به مردم توضیح داده ام که به همه پیامبران دروغین بسیاری که همزمان با این بازگشت ظاهر میشوند و کوچک نمیشوند ایمان نیاورند. از معرفی خود به عنوان عیسی مسیح. خوشبختانه بسیاری از این پیامبران خودخوانده آنقدر ساده لوح هستند که وانمود می کنند مسیح هستند. بدین وسیله به انسان تکامل یافته نشان می دهند که نیستند.

امیدوارم این سطور بتواند برای افرادی که در مورد «بازگشت مسیح» نامطمئن هستند، مفید واقع شود».


اولین بار در Kosmos با عنوان "پیامبران دروغین" منتشر شد.

© نمادهای کیهانی مارتینوس توسط قانون کپی رایت محافظت می شود. حق نشر متعلق به موسسه Martinus Åndsvidenskabelige در København است.