میوه تولد کیهانی

تقدیس مارتینوس و میوه آن
روند روحانی که به مارتینوس آگاهی از جاودانگی را داد و پیش نیاز لازم برای نوشتن عهد سوم است، توسط خود او به شکل زیر شرح داده شده است:

 

«روح خدا» که «بر روی آب ها معلق بود»، «آتشی» که «در بوته خار» برای موسی «سوزانید»، «آتشی» که الیاس را به آسمان برد، «آتشی» که در آن عیسی توضیح داده شد. در کوه، «آتشی» که بر سر رسولان ظاهر شد، و بعدها شائول در جاده دمشق به پولس تبدیل شد، «آتشی» که در تمام اعصار «آلفا» و «امگا» همه بوده است. شکلی از برترین خلقت، تجلی یا مکاشفه، اینجا در برابر چشمان من شعله ور شد، در سینه من، در قلب خودم ارتعاش یافت و تمام وجودم را در بر گرفت... من، به قولی، بر سینه خدای متعال آرام گرفتم. من در سرچشمه همه محبت ساکن شدم تا کمال الهی که با راه و حقیقت و زندگی یکی بود با پدر بزرگوار یکی شد.

با توجه به شرح مفصل تری از مکاشفه، روح القدس یا آغاز، من باید به کار آغاز شده خود "کتاب زندگی" مراجعه کنم. در اینجا فقط لازم است به این نکته اشاره کنم که چنین واقعه والایی همیشه یک تجربه شخصی است که کاملاً فقط برای موجودی که در آن رخ می دهد محاسبه می شود و البته هرگز نمی تواند برای هیچ کس به یک واقعیت مستقیم تبدیل شود، مگر موجودی که تحت الشعاع قرار می دهد.

«بنابراین، رؤیاهای روحانی که من داشته‌ام، اگر آثار مشهود و محسوسی از خود بر جای نمی‌گذاشتند، به خودی خود هیچ معنا و مفهومی ندارند.

آنچه برای خوانندگان اساسی می‌شود، تجربیات معنوی واقعی من نیست، بلکه تأثیراتی است که آنها ایجاد کرده‌اند، زیرا اینها را هر فرد اخلاقاً مناسب، بی‌طرف و رهایی می‌تواند کم و بیش بررسی کند. این تأثیرات تجلی کامل من را تشکیل می دهند: ایجاد یک تجزیه و تحلیل واقعاً ریاضی از جهان، یک علم معنوی کاملاً تزلزل ناپذیر، و بر این اساس ظهور یک ذهنیت جدید، یک فرهنگ جدید، که در آن درک واقعی زندگی، قوانین ظریف آن است. عشق، و منطق اوج جهانی و نتیجه نهایی «همه چیز خیلی خوب است» از آرمان شهر بودن به زندگی واقعی، حقایق ملموس تبدیل می شود که برای هر انسانی توسعه یافته یا بالغ شده در حس و احساس قابل دسترس است.»

 

 

 

 

 

 

کلمات زیر در آستانه زندگی او نوشته شد، زمانی که تمام کار به پایان رسید و تنها چیزی که باقی مانده بود ارائه آن به عموم مردم با نام خاص آن بود: عهد سوم.

 

«حامی روح القدس» چیست؟ - مطلقاً یک شخص، یک مسیح جدید نیست که باید بیاید و واسطه بین خدا و مردم باشد. این علم عالم و در نتیجه علم خداست. این باید یادداشتی از راه حل معمای جهان باشد. بنابراین، این کتاب «کتابی» است که مردم می توانند در آن بخوانند، همانطور که در کتاب مقدس می توانند بخوانند.

این "فرمانده، روح القدس، که پدر او را می فرستد"، که توسط مسیح اعلام شد، بنابراین "کتاب زندگی" یا "کتاب معرفت" است که برای بشریت آشکار می شود.

اما یک کتاب حقیقت واقعی در مورد الوهیت و جهان تنها می تواند ادامه فرهنگ جهانی کیهانی باشد که توسط مسیح نزدیک به دو هزار سال پیش، تحت عنوان "مسیحیت" آغاز شد. این باید کتابی باشد که بتواند یک مکتب یا مؤسسه آموزشی جزمی در مسیحیت شکل دهد. این باید کتابی باشد که فرهنگ کامل جهان مسیحی را در تجلی فیزیکی و همچنین معنوی نشان دهد. این باید کتابی باشد که اوج تاریکی و همچنین نور و عملکرد حیات حاصله در جهان - جاودانگی موجودات را روشن کند.

باید کتابی بود که بی‌نهایت و ابدیت و عملکردهای حیات زنده حاصل از آن را در قالب زمان و مکان نشان می‌داد و ویژگی‌های اصلی آن «علم مطلق» و «توان مطلق» است که همکاری کامل آن «عشق همه‌جانبه» را تشکیل می‌دهد و بنابراین یکسان است. به عنوان زنده ابدی در موجودات زنده. ما در اینجا به "نقطه ثابت" جهان و منشأ آن "پدر زندگی"، خدای ابدی مطلق و تنها فراگیر رسیده ایم.

چنین کتابی نمی‌تواند از «آنچه بسیار» که مسیح باید به بشریت می‌گوید، اجتناب کند. اما خداوند به نسل های بعد خواهد داد. چنین کتابی نمی تواند از "وکیل روح القدس" بودن اجتناب کند. به دلیل زیربنای اساسی مسیحیت و به دلیل خویشاوندی آن با دو عهد کتاب مقدس، به حق به عنوان «عهد سوم» بیان خواهد شد. بنابراین، «عهدنامه قدیمی» فوق الذکر کتابی از حکمت یا دانش است. درخشش ابدی "تمام عشق" را به ما نشان می دهد. این به «تصویر خدا» اشاره می کند که در آن همه موجودات فیزیکی زنده از طریق تناسخ یا تولد دوباره در حال خلقت هستند.

در اینجا در «عهد سوم»، همه موجودات ناتمام، یعنی «موجودات فیزیکی»، حیوانات و همچنین انسان‌ها، در یک مسیر دیده می‌شوند، مسیری که بی‌تزلزل به سوی «آگاهی کیهانی» و در نتیجه به تجربه منتهی می‌شود. از شکوه طلایی جهان، نور طلایی، زنده ماندن ابدی در موجودات زنده و بنابراین به "آگاهی مسیح" و "یکی شدن با خدا". از این گذشته، مسیح الگوی ایجاد آگاهی خدا در انسان بود. آیا مسیح فقط نگفت: "تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است"؟ (متی 28:18)

او چگونه می‌توانست بدون این ظرفیت در «تصویر خدا» باشد؟ و چگونه می‌توان موجود دیگری را در یک تصویر خلق کرد، بدون اینکه به همان ظرفیت منتهی شود؟ بنابراین، «حمایت کننده روح القدس» در قالب «عهد سوم» کنونی، ادامه موعظه مسیح است. این ادامه اعلان نور ابدی از "ستاره بیت لحم" است. در این پرتو ابدی، راه‌حل بزرگ‌ترین اصول زندگی و در نتیجه پایه تزلزل ناپذیر مسیحیت، پایه زندگی شادی و سعادت، در اینجا برای جهان آشکار می‌شود.»

© نمادهای کیهانی مارتینوس توسط قانون کپی رایت محافظت می شود. حق نشر متعلق به موسسه Martinus Åndsvidenskabelige در København است.