روز داوری - از طریق افتتاحیه تاریکی - جهنم یا دود راگناروک نماد

symbol 19b

 از طریق افتتاحیه تاریکی - جهنم یا دود راگناروک نماد 19


"چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان"

این نماد توضیح می دهد که علت اصلی همه رنج ها، دردها و ناراحتی ها در زندگی نادانی است.

مثلث سفید نمادی از "من" ابدی یک فرد زنده در پشت ارگانیسم است. ردیف شکل‌های نارنجی و زرد در پایین نماد، زندگی‌های زمینی متفاوتی را نشان می‌دهد که با تناسخ به یکدیگر متصل شده‌اند، که با دوره‌هایی در جهان‌های معنوی (زرد روشن) قطع می‌شوند.

روی نماد، رویارویی با کارمای رنج دیده اتفاق می‌افتد که با قوس نارنجی بزرگ از سمت چپ نشان داده می‌شود و شمشیری که قلب را سوراخ می‌کند (ارگانیسم فیزیکی).

شمشیر (به سمت بالا اشاره می کند) نماد این است که فرد اکنون به همان شیوه انتقام جویانه واکنش نشان می دهد. بنابراین، انتقام‌گیرنده نمی‌داند که سوژه با این عمل، سرنوشت آینده‌اش را رقم می‌زند. ارتباط ذهنی با لحن اساسی جهان، تمام عشق (هاله درخشان پشت اسکلت)، قطع می شود.

دریای آتش نماد جنگ، انقلاب ها، اعتصابات، قفل ها، درگیری های سیاسی و مذهبی، فقر، بیماری و پریشانی است. آتشفشان نماد بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان است و در نتیجه نمادی است که چگونه می تواند در ارگانیسم فیزیکی خود ما در نتیجه عدم مسئولیت پذیری ما باشد. در ارگانیسم ما تعداد بی‌شماری میکرو افراد زنده زندگی می‌کنند که شادی و سلامتی آنها به عادات ما بستگی دارد.

رنج کشیدن کارما مجازاتی از جانب خدا نیست و شر را نمی توان با دستور قانون موسی شکست داد: "چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان." تاریکی و رنج یک فرآیند آغازی است که به مرور زمان ما را پذیرای آگاهی بالاتری از عشق می کند.

تنها پس از شکست‌های بی‌شمار قبل از برتری دشمن، حقیقتی که در پشت سخنان عیسی آمده است، به آرامی در مورد «دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که شما را نفرین می‌کنند برکت دهید، به کسانی که از شما متنفرند نیکی کنید و برای کسانی که شما را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند دعا کنید». شروع به طلوع.

در تاریکی است که اشتیاق به روشنایی زاده می شود. کتاب مقدس زمان «ناله، ترس، هشدار جنگ و شایعات جنگ» را پیش بینی کرده است. متی 24، مرقس 13، لوقا 21 و یوحنا 14-16. به این دوران سخت «آخرین زمان» نیز می گویند. در این دوران گفته می شود که پیام محبت مسیح بیشتر توضیح داده می شود: "اما تسلی دهنده، روح القدس، که پدر او را به نام من خواهد فرستاد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و آنچه را که گفتم به شما یادآوری خواهد کرد." یوحنا 14:26.

بنابراین، آنچه پیش خواهد آمد، توضیحی علمی معنوی از تعلیم عشق عیسی است. نه شخصی که روی ابرهای آسمان فیزیکی می آید. همانطور که در کتاب مقدس آمده است، یک شخص نمی تواند مانند "آتش از شرق به غرب" بیاید. بنابراین آگاهی مسیح در ابرهای جهان اندیشه می آید. عهد سوم این مددکار است.

.


© نمادهای کیهانی مارتینوس توسط قانون کپی رایت محافظت می شود. حق نشر متعلق به موسسه Martinus Åndsvidenskabelige در København است..