بازگشت مسیح - انسان تمام شده به عنوان تصویر خدا

symbol 23b

انسان تمام شده به مثابه تصویر و تشبیه خدا - نماد شماره 23در مورد چرخاندن گونه دیگر

 

این نماد نشان می دهد که چگونه انسان تمام شده با تاریکی و دشمنی (قوس نارنجی بزرگ کارما) با دوستی (دست) روبرو می شود. این حرکت انسانی (قوس دایره ای بزرگ زرد) بعداً به همان پسر ابدی خدا (مثلث سفید کوچک) به شکل نور و شادی بازمی گردد.

 

در عهد عتیق، خداوند هدف خلقت را به مردم می گوید: "بیایید انسان را به صورت خود بسازیم..." موسی 1:26. مأموریت عیسی این بود که با الگوی خود راه انسان کامل، هدف خلقت و تکامل را نشان دهد. سخنان و شیوه زندگی او در کتاب مقدس برای آیندگان حفظ شده است.

 

مسیح جنبه انسان دوستانه را به سوی جفا گران خود برگرداند و برای آنها دعا کرد، در حالی که بر روی صلیب عذاب می‌کشیدند: «پدر آنها را ببخش. زیرا نمیدانند چه می کنند.» لوقا 23:34. این گونه است که یک شخص کامل در تصویر خدای مهربان عمل می کند.

 

این شیوه زندگی تنها چیزی است که می تواند بشر را از تاریکی بیرون بیاورد، از منطقه جنگ و رنج (که نماد ابرها است) که با نور عشق از جانب خدا (مثلث درخشان) از طریق رستگاری جهانی جایگزین شده است (ستاره درخشان بیرون). این به تدریج، از طریق توسعه، از طریق زندگی زمینی یکی پس از دیگری (قوس های کوچکتر دایره) اتفاق می افتد.

 

این تنها بدی نیست که ما انجام می دهیم به خودمان برمی گردد. می بینیم که کمان های نارنجی کوچک سمت راست به طور فزاینده ای زرد می شوند. زمینه های مستطیلی زرد و نارنجی نماد زندگی های فردی زمینی است که توسط اقامت در جهان های معنوی (زمین های زرد روشن) قطع می شود.

 

روند انسان سازی بر اساس تجربیات رنج، دائماً در حال پیشرفت است. همانطور که حساسیت و توانایی همدلی ما با ضرورت قانونی دائماً رشد می کند، اکنون می توانیم ببینیم که در راه دور شدن از قلمرو حیوانات به سمت یک قلمرو واقعی انسانی هستیم.© نمادهای کیهانی مارتینوس توسط قانون کپی رایت محافظت می شود. حق نشر متعلق به موسسه Martinus Åndsvidenskabelige در København است.